Badania gleb i wód oraz ekspertyzy glebowe

Wykonywanie analiz właściwości fizycznych, chemicznych i fizyko chemicznych gleb dla prywatnych właścicieli jak i podmiotów prawnych:

Wykonywanie ekspertyz właściwości gleb na obszarach objętych awariami przemysłowymi wraz z zaleceniami odnośnie działań rekultywacyjnych

Wykonywanie ekspertyz po przeprowadzonej rekultywacji gleb

Prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu właściwej gospodarki glebowej

Wykonywanie ekspertyz specjalistycznych i szczegółowych np.: