Oferta

Klasyfikacja bonitacyjna gleb (określenie klas bonitacyjnych)

Sprawdzanie klas bonitacyjnych na gruntach ornych, użytkach zielonych, gruntach pod lasami ,zadrzewieniami i innych, pod względem zgodności  z kryteriami klasyfikacji gleb – określonymi w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r., w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012, Pozycja 1246). W praktyce oznacza to wykonanie operatu klasyfikacji gleb, według zasad określonych w prawie. W niektórych przypadkach może okazać się, że klasa bonitacyjna gleby jaka obecnie figuruje w ewidencji nie została poprawnie określona i powinna zostać skorygowana ale również trzeba pamiętać, że w wielu wypadkach jest ona określona prawidłowo. Jeżeli właściciel gruntu ma co do tego faktu wątpliwości, np uzyskuje niskie plony, grunt jest stale przesuszony lub przeciwnie, woda długo utrzymuje się na powierzchni pomimo niewielkich opadów i to zjawisko się powtarza przez wiele lat to może się upewnić dokonując sprawdzenia klasyfikacji. Trzeba jednak mieć świadomość, że właściwości gleby, wpływające na klasę bonitacyjną są bardzo mało  zmienne na przestrzeni nawet setek lat, choć sprawdzić klasę bonitacyjną dla pewności zawsze można a czasem warto.   

Badania gleb i wód oraz ekspertyzy glebowe

Wykonywanie analiz właściwości fizycznych, chemicznych i fizyko chemicznych gleb dla prywatnych właścicieli jak i podmiotów prawnych

Wykonywanie ekspertyz właściwości gleb na obszarach objętych awariami przemysłowymi wraz z zaleceniami odnośnie działań rekultywacyjnych

Wykonywanie ekspertyz po przeprowadzonej rekultywacji gleb

Profesjonalny Zespół

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jakość Usług

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

phone-call-telephone-dial-smart

Szybki Kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zadowoleni Klienci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skontaktuj się z nami

Dane adresowe

Z uwagi na częste wyjazdy terenowe preferowany kontakt na telefon komórkowy lub e-mail. W przypadku kontaktu przez e-mail odpowiedź nastąpi w tym samym dniu roboczym