O Firmie

Dr inż. Przemysław Woźniczka

Właściciel - Geo-Soil Services

Firma Geo-Soil Services świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego gleboznawstwa. W skład stałego zespołu wchodzi:

  • właściciel – dr inż. nauk rolniczych ze specjalnością gleboznawstwo – klasyfikator gleb – posiada 20 letnie doświadczenie w pracy akademickiej jako gleboznawca na stanowisku adiunkta.
  • mgr inż. geodezji – uprawniony geodeta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zawodzie,
  • mgr inż. gleboznawstwa – klasyfikator i jednocześnie technik geodezji
  • Firma specjalizuje się w pracach klasyfikacyjnych – przekształceniach gruntów, uaktualnieniu klas bonitacyjnych, zmian użytkowania gruntów np. z rolnych na budowlane.
  • Współpracujemy z laboratoriami środowiskowymi (DM Laboratorium Analiz Środowiskowych, GBA Polska) wykonujemy analizy gleb pod względem większości właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Część analiz wykonujemy we własnym laboratorium.
  • Wykonujemy ekspertyzy np. dla celów oceny oddziaływania na środowisko planowanych bądź istniejących inwestycji lub ekspertyzy po awaryjne i inne.
  • Prowadzimy kursy i szkolenia z zakresu gleboznawstwa, gospodarowania glebami (nawożenia, ochrony gleb i inne) dla rolników
  • Działamy na polu edukacyjnym dzieci i młodzieży, w tym publikujemy artykułu popularno – naukowe w czasopiśmie Zielona Planeta. Najnowszy artykuł pt.”Zasoby wodne na terenach rolnych” nr 2/2022
  • Firma Geo-Soil Services realizuje prace dla dużych firm jak również dla klientów indywidualnych z takim samym pełnym zaangażowaniem i szacunkiem.  Skutecznie, szybko, profesjonalnie i nie drogo to nasza dewiza. Zapraszamy!

Działalność w zakresie klasyfikacji bonitacyjnej gleb

Poza klasyfikacjami gleboznawczymi aktywność była wykazywana także na innych polach działalości, jeszcze przed powstaniem Geo-Soil Services. Najważniejsze z nich: