Geo Soil wśród sponsorów Miedzynarodowej Konferencji Naukowej